Huszonharmadik lecke

Einkaufen (Bevásárlás)

Szókincs

Nyelvtani anyagok

Feladatok

1. Betűkereső
2. Igeraogzás
3. Minden esetre - főnevek
4. Betűrejtvény
5. Összevissza betűk
6. Módbeli segédigével és anélkül
7. Ellentétek
8. Nem lehet, más dolgom van - mondatalkotás
9. Határozatlan névelő
10. ”lieber”
11. ”müssen” - táblázatban
12. Találós kérdés
13. Most még nem - gyakorold a ”müssen” módbeli segédigét
14. Ilyen eset előfordul
15. Ez a tiéd? Nem az enyém -
16. ”müssen”
17. Kié? Az enyém.
18. Nem akarom. De kell - ”müssen”
19. Igeragozás táblázatban
20. Mondatalkotás
21.
22. Többes számban
23. Fordítás
24. Szópárok
25. Egyes számban
26. Hová ilyen sietős? - ”müssen”
27. Ezt kell tenned - ”müssen”
28. Válaszolj nemmel
29. Nem akarom, de kell - ”wollen”és ”müssen”
30. Betűcsere
31. ”-bar” képzős melléknevek
32. Módbeli segédigével
33. ”trotzdem”
34. ”müssen” vagy ”können”
35. Kiegészítés - szabadon
36. Birtokos névmással
37. Igaz vagy hamis?
38. Csak egy betű hiányzik
39. Ragozz még igét - ”müssen”
40. Kakukktojás
41. Szavakból mondatok
42. Melyik ige kell?
43. Szókígyó
44. Még egy kis ”müssen”
45. Szólánc
46. Minden az enyém
47. Még egy kis fordítás
48. Pont fordítva
49. Birtokos névmások - milyen eset
50. ”können”, ”müssen” vagy ”wollen”
51. Négyből választhatsz
52. Bevásárlás - szógyűjtés
53. Bevásárlás - párbeszéd
54. Árak - szinonimák
55. Bevásárlás - igaz vagy hamis?
56. Bevásárlás - válaszolj a kérdésekre
57. Párbeszédek a boltban
58. Bevásárlás - írj fogalmazást
59. Zenés szövegértés
60. Szóból szavak