Huszonhatodik lecke

Der Haushalt (A háztartás)

Szókincs

Nyelvtani anyagok

Feladatok

1. Mondatok háromféleképpen - denn, deshalb, so
2. Meddig? - Wie lange?
3. Igekötős igék
4. Kérdőszavak
5. Szótagokból ellentét
6. ”kein” és ”ein”
7. Mikor?
8. Hány órakor kezdődik?
9. Mit fog csinálni?
10. Főnév neme és többes száma
11. Kifejezések elöljárószavakkal - fordítás
12. Kérdéshez a válasz
13. Birtokos névmások és főnevek
14. Betűcsere - Wortwandel
15. ”bis”
16. ”für”
17. ”ohne”
18. ”gegen”
19. Fordítás
20. Birtokos névmások
21. Mondatalkotás szabadon
22. Elöljárószavak
23. ”warten auf+A”
24. Kakukktojás
25. Felesleges szavak
26. Igeragozás táblázatben
27. Szópárok
28. Kérdezz
29. Többes számban
30. ”ihr”
31. Határozatlan névmások
32. Birtokos névmással
33. Szótagokból szavak
34. Egyes számban
35. Találós kérdés
36. Szólánc
37. Végződések
38. Szókígyó
39. Szótagokból mondatok
40. Kié?
41. Igaz vagy hamis?
42. Névmások
43. Múlt időben
44. Határozatlan névelő és névmás
45. Még egy kis fordítás
46. Kérdezz még
47. Kit/mit kedvelünk?
48. Válaszhoz a kérdés
49. Kérdés-válasz
50. Négyből választhatsz
51. Háztartás - Melyik ige kell?
52. Család - ki kinek a kije?
53. Háztartás - mit kell csinálnunk?
54. Mosás
55. Ki mit csinál a háztartásban?
56. Háztartás - igaz vagy hamis
57. Nagytakarítás - mi jut eszedbe erről?
58. Háztartás - összekeveredett mondatok
59. Háztartás - mi hiányzik?
60. Háztartás - mi tartozik össze?
61. Háztartás - válaszolja a kérdésekre
62. Háztartás - fogalmazás
63. Zenés szövegértés