Huszonhetedik lecke

Wir reisen (Utazunk)

Szókincs

Nyelvtani anyagok

Feladatok

1. ”in”, ”an” vagy ” auf”?
2. ”stellen”vagy ”stehen”?
3. ”es gibt”
4. Van Gogh szobája - mi, hol van?
5. Egyes számban - többes számban
6. Utazunk
7. ”an”
8. Mikor?
9. Személyes névmással
10. Névelők
11. Igeragozás táblázatban
12. Szavakból mondatok
13. Fordítsd magyarra
14. ”fahren”
15. Hová? Hol?
16. Ahogy tetszik - mondatalkotás
17. Mondatlánc
18. Elöljárószavak - fordítsd le a kifejezéseket
19. Igaz vagy hamis?
20. Felszólító mondat
21. Időhatározók
22. Kettőből választhatsz
23. ”müssen” helyett felszólítás
24. Egyes számban
25. Szótagokból szavak
26. Ne így, inkább úgy
27. Mi tartozik össze?
28. Kérdezz az elöljárós szerkezetekre
29. Szópárok
30. Kakukktojás
31. Jövő időből jelen időbe
32. ”wissen”
33. Szókígyó
34. Szótagokból mondatok
35. Birtokos névmások
36. ”trotzdem”
37. Elöljárószavak
38. Fordítás
39. Betűcsere - Wortwandel
40. Tetszőleges mondatalkotás
41. Névmások
42. Még egyszer mikor?
43. Ellentétek
44. Még néhány elöljárószó
45. Szavakból mondatok II.
46. Ki teszi mindig oda?
47. Végződések
48. Állítsd helyre a szöveget
49. Szólánc
50. Találós kérdés
51. Még egy kis fordítás
52. Négyből választhatsz
53. Háztartás - melyik ige kell?
54. Bejelentkezés a hotelbe
55. Szállodában - párbeszéd
56. Utazunk - válaszhoz a kérdés
57. Nyaralás - ki, mit szeret
58. Háztartási tevékenységek
59. Kérj felvilágosítást a városban
60. Felvilágosítás kérése - mi tartozik össze
61. Hotelszobában
62. Nyaralás - melyik szó hiányzik?
63. Párbeszédek - útbaigazítás
64. Nyaralás - igaz vagy hamis
65. Recept - süsd meg
66. Test - szógyűjtés
67. Nyaralás - mi a párja
68. Felvilágosítás - fordítsd le a párbeszédet
69. Nyaralás - válaszolj a kérdésekre
70. Még egy kis háztartás
71. Álomutazás
72. Zenés szövegértés