Huszonnyolcadik lecke

Der menschliche Körper (Az emberi test)

Szókincs

Nyelvtani anyagok

Feladatok

1. Hol van?
2. ”legen” - ”liegen”
3. Időhatározók tárgyesetben
4. Nem most, később
5. Melyik birtokos névmás kell?
6. Hol?
7. Pont fordítva
8. ”über” vagy ”durch”
9. Határozatlan névmás
10. Sajnos nem
11. Elöljárószavak
12. Fordítás
13. ”-bar” képzős melléknevek
14. ”über”
15. Igeragozás táblázatban
16. Válaszolj kifejezésekkel
17. ”hin-” vagy ”her-”
18. Mondatalkotás táblázattal
19. Összetett szavak
20. Birtokos kifejezések
21. Szókígyó – Wortschlange
22. Főnév helyett személyes névmás
23. Egyes számban
24. ”an” vagy ”auf”
25. Felszólító mondat
26. Mondatlánc
27. Kérdőszavak
28. Mondatalkotás
29. Mi az ”ihr”?
30. Még egy kis fordítás
31. Hol? Honnan? Hová?
32. Elöljárószavak és névmások
33. Találós kérdés
34. Szavakból mondatok
35. Kakukktojás - Kuckucksei
36. Mi tartozik össze?
37. Kérdezz
38. Szólánc
39. ”unter” vagy ”zwischen”
40. Szótagokból szavak
41. ”wissen”
42. Szótagokból ellentétek
43. Betűcsere - Wortwandel
44. Határozatlan névelő
45. ”nach Hause” vagy ”zu Hause”
46. Határozatlan névelő és névmás
47. Kérdéshez a válasz
48. Előre megadott válaszok
49. ”verzichten auf+A”
50. Szópárok
51. ”gehören”
52. Mi tartozik össze? II.
53. Négyből választhatsz
54. Testrészek - mi nem tartozik ide
55. Testrészek - igaz vagy hamis
56. Szólások testrészekkel
57. Gyermek - szógyűjtés
58. Logikusan
59. Foglalkozások
60. Az óvodában - kérdezz
61. Foglalkozások párban
62. Az emberi test - melyik ige kell?
63. Utazás - szituációk
64. Ezt tanultuk az emberi testről - igaz vagy hamis
65. Az emberi test - mi, hol van?
66. Az emberi test - válaszolj a kérdésekre
67. Szóból szavak
68. Zenés szövegértés