Huszonötödik lecke

Gesund leben (Egészségesen élni)

Szókincs

Nyelvtani anyagok

Feladatok

1. Betűkereső
2. Igeragozás
3. Minden esetre - főnevek
4. Birtokviszony
5. Többes számban
6. Kérdezz
7. Birtokos szerkezet birtokos névmással
8. Ez a tiéd? - birtokos névmások
9. Egyes számban
10. Vidd az enyémet - birtokos névmások
11. Enyém, tiéd, övé
12. Határozatlan névelők
13. Ilyen eset előfordul
14. ”ihr”
15. Többes szám birtokos esettel
16. Birtokos névmás birtokos esetben
17. Párbeszédes birtokviszony
18. Szófajmeghatározás
19. Mondat a mondathoz
20. Birtokos szerkezetek - fordítás
21. Betűcsere
22. Végződések
23. Fordítás
24. Melyik birtokos névmás kell?
25. Főnév helyett személyes névmás
26. ”gehören”
27. Melyik a helyes?
28. Pont fordítva
29. Múlt időben
30. ”Platz nehmen”
31. Névmások
32. Módbeli segédigével
33. Szókígyó
34. Birtokos névmások - milyen eset
35. Tagadj
36. ”deswegen”
37. Határozatlan névelő és névmás
38. Kiegészítés - szabadon
39. Szavakból mondatok
40. Találós kérdés
41. Igeragozás táblázatban
42. Kérdéshez a válasz
43. Birtokos névmással másképp
44. Szópárok
45. Birtokos névmások - fordítás
46. Kakukktojás
47. Szótagokból mondatok
48. Kérdőszavak
49. Még egy kis fordítás
50. Négyből választhatsz
51. Főzzünk - hozzávalók
52. Szinonimák szótagokból - család
53. Így csinálja egy szakácsnő
54. Ruházat - szógyűjtés
55. Egészség - találd meg a párját
56. Egészséges életmód - igaz vagy hamis
57. Esküvő - melyik ige kell?
58. Összetett szavak
59. Egészséges életmód - válaszolj a kérdésekre
60. Szóból szavak
61. Egészséges életmód - melyik szó hiányzik?
62. Bevásárlás - párbeszéd
63. Zenés szövegértés
64. Egészséges életmód - fogalmazás