Huszadik lecke

Das Leben in einer Großstadt (Élet a nagyvárosban)

Szókincs

Nyelvtani anyagok

Feladatok

1. Hiányzó betűk
2. Összevissza betűk
3. Kakukktojás
4. Minden esetre - főnevek
5. ”ist” vagy ”isst”
6. Betűkereső
7. Elválasztós
8. Pont fordítva
9. Személyes névmások részes esetben
10. Hogy mondjuk helyesen?
11. Fordítsd le
12. Személyes névmással
13. ”ein” - ”kein”
14. Főnevek és melléknevek
15. ”schon” - ”noch kein”
16. Kérdőszavak
17. ”sonst nichts”
18. Kiegészítés - szabadon
19. Ilyen eset előfordul
20. Tagadás
21. ”wie geht es?”
22. Tagadás - ”kein” vagy ”nicht”
23. ”deshalb”
24. Ellentétekből napszak
25. Válaszolj igennel
26. Mondatalkotás
27. Mondatpárok a ”kaufen” igével
28. Múlt időben
29. Táblázatos igeragozás
30. Múlt / jelen / jövő idő
31. ”kennen” vagy ”wissen”
32. Szókígyó
33. Személyes névmás részes esete
34. Válaszolj nemmel
35. Még mindig tagadás
36. Találd meg a párját
37. Névelővel vagy névelő nélkül?
38. ”denn” és ”deshalb”
39. Eldöntendő kérdések
40. Névmások
41. Még egy kis fordítás
42. ”viel” vagy ”viele” / ”wenig” vagy ”wenige”
43. Részes esetű alakok
44. Eldöntendő kérdésből kijelentő mondat
45. ”ein” és ”kein”
46. Szótagokból szavak
47. ”deswegen”
48. Egyes számban
49. Csak egy betű hiányzik
50. Személyes névmások - milyen eset
51. Szinonimák
52. ”je”
53. Még egy kis igeragozás
54. Módbeli segédigével
55. Utazunk
56. Ezt is fordítsd le
57. Négyből választhatsz
58. Párbeszédek - hiányzó mondatok
59. Család
60. Párbeszéd - ruhaüzletben
61. Élet a városban - válaszolj a kérdésekre
62. Személyleírás
63. Élet a városban - kérdezz
64. Érdeklődés az utcán - alkoss párbeszédet
65. A nagyvárosban - melyik szó kell
66. A nagyvárosban - igaz vagy hamis?
67. Írj fogalmazást a városról