Huszonegyedik lecke

Jahreszeiten und Wetter (Évszakok és időjárás)

Szókincs

Nyelvtani anyagok

Feladatok

1. Hiányzó hangok
2. Igeragozás
3. ”haben” és ”sein”
4. ”haben” és ”sein” múlt időben
5. Összevissza betűk
6. Eldöntendő kérdések határozatlan névmással
7. ”trotzdem”
8. Határozatlan névmások
9. Minden esetre - főnevek
10. Szókígyó
11. ”pünktlich” vagy ”genau”
12. Betűkereső
13. Szavakból mondatok
14. Mozgást jelentő igék
15. Határozatlan névmások még egyszer
16. Kérdőszavak
17. Csak egy betű hiányzik
18. ”allein”
19. Fordítsd le a mondatokat
20. ”zu Hause” vagy ”nach Hause”
21. Többes számban
22. Találd meg a párját
23. Egyes számban
24. Betűcsere
25. Helyettesítsd határozatlan névmással
26. ”viel” vagy ”viele”
27. Kakukktojás
28. ”vergessen”
29. Ilyen eset előfordul
30. ”können” vagy ”kennen”
31. Még egy kis fordítás
32. Szinonimák szótagokból
33. Hová kerülhet az ”es”?
34. Határozatlan névmás és tagadása
35. ”inzwischen”
36. Személyes névmások - milyen eset
37. Múlt időben
38. Főnevek és melléknevek
39. Múlt / jelen / jövő idő
40. ”kein” vagy ”nicht”
41. Személyes névmásokkal
42. Igeragozás táblázatban
43. Tagadj
44. Válaszhoz a kérdés
45. ”mich” vagy ”mir”
46. Mondatalkotás
47. Ellentétek
48. Személyes névmások - ragozd
49. Még ezt is fordítsd le
50. Négyből választhatsz
51. Az időjárás - párbeszédek
52. Évszakok - kérdezz
53. Évszakok, időjárás - válaszold meg a kérdéseket
54. Időjárás - melyik szó kell
55. Időjárás - fordítsd le a párbeszédet
56. Évszakok - igaz vagy hamis?
57. Időjárási jelenségek - kiegészítés szabadon
58. Évszakok, időjárás - írj fogalmazást