Huszonnegyedik lecke

Gäste bekommen (Vendégek érkeznek)

Szókincs

Nyelvtani anyagok

Feladatok

1. Betűkereső
2. Minden esetre - főnevek
3. Párbeszédek birtokos névmásokkal
4. Birtokos névmások részes esetben
5. Másképp mondva - birtokos névmások
6. Melyik ige kell?
7. Mi tartozik össze?
8. Kié? Az övé.
9. Igeragozás
10. Nem igaz - tagadás
11. Enyém, tiéd
12. Szókígyó
13. ”müssen”
14. Ilyen eset előfordul
15. Párbeszédek birtokos névmásokkal II.
16. Igeragozás táblázatban
17. Az övé
18. Kié...: Kinek a...?
19. Kell, de nem tud - ”müssen” és ”können”
20. Egyik szó a másik után
21. Végződések
22. Szinonimák szótagokból
23. ”gehört mir” és ”mein”
24. Szavakból mondatok
25. Van is meg nincs is - válaszold meg a kérdéseket
26. ”sein” vagy ”ihr/Ihr”
27. Fordítás
28. ”es gibt”
29. Még egy kis névmás
30. Betűcsere
31. Kit/mit kedvelünk?
32. Birtokos névmások részes esetben II.
33. Szólánc
34. Többes számban
35. Melyik birtokos névmás kell?
36. Találós kérdés
37. Kié?
38. Egyes számban
39. ”ihr”
40. Mondatalkotás
41. Válaszhoz a kérdés
42. Személyes névmások - milyen eset
43. Kérdezz
44. Szópárok
45. Kifejezések birtokos névmásokkal - fordítás
46. Birtokolni
47. Kakukktojás
48. Melyik névmás kell?
49. Igaz vagy hamis?
50. Fordítás II.
51. Négyből választhatsz
52. Főzzünk - hozzávalók
53. Meghívás szülinapi partyra - párbeszéd
54. Háztartási gépek
55. Meghívás vacsorára - párbeszéd
56. Vendégségben Floranál és Lukasnál - igaz vagy hamis
57. Vendégségben Floranál és Lukasnál - válaszold meg a kérdéseket
58. Szóból szavak