Tizenkilencedik lecke

In Debrecen (Debrecenben)

Szókincs

Nyelvtani anyagok

Feladatok

1. Hiányzó hangok
2. Hiányzó hangok (ismétlés)
3. Összevissza betűk
4. Minden esetre - főnevek
5. Elválasztós
6. Ragozd az igéket
7. Betűkereső
8. Ilyen eset előfordul
9. ”denn”
10. Személyes névmások részes esetben
11. Mit tehetek én erről? - ”warum?”
12. Szótagokból szavak
13. Mondatpárok - a ”dann” kötőszó
14. ”lieber”
15. Kinek tetszik? - részes esetben
16. Tedd többes számba
17. ”viel” vagy ”viele”
18. Csak egy betű hiányzik
19. Kijelentő mondatból eldöntendő kérdés
20. Igeragozás táblázatban
21. ”wissen”
22. Tedd egyes számba
23. Határozatlan névelők
24. Tedd jövő időbe
25. Eldöntendő kérdésből kijelentő mondat
26. Fordítás
27. Főnevek és melléknevek
28. Hogy vagy?
29. Főnevek neme és többesszáma
30. Jövő időből jelen idő
31. Kérdezz - ”wem”, ”wessen” és ”wie”
32. Válaszolj a kérdésekre
33. Kakukktojás
34. ”werden”
35. Még egy kis fordítás
36. Határozott vagy határozatlan névelő?
37. ”je”
38. Módbeli segédigék nélkül
39. Személyes névmások - milyen eset
40. Összetett mondatok - ”trotzdem”
41. Személyes névmások részes esetben - még egyszer
42. Elváló igekötős igék és a ”können”
43. Kérdőszavak
44. Mondatpárok az ”essen” igével
45. Találd meg a párját
46. Gyakorold még egy kicsit a részes esetet
47. Alkoss mondatokat
48. Szókígyó
49. Mennyi az idő?
50. Személyes névmásokkal
51. Fordíts még
52. Ellentétek
53. ”tun” vagy ”machen”
54. Négyből választhatsz
55. Debrecenben - melyik szó kell?
56. A cukrászdában - párbeszéd
57. Debrecenben - kérdezz
58. Flora és Lukas Debrecenben - válaszold meg a kérdéseket
59. Flora és Lukas Debrecenben - igaz vagy hamis?